نوزاد 600 گرمی سالم به خانه می‌رود

نوزاد 600 گرمی سالم به خانه می‌رود

بازدید دکتر زاکانی از بیمارستان فرقانی

بازدید دکتر زاکانی از بیمارستان فرقانی

اخبار و اطلاعیه‌ها

اخبار بیمارستانی

آرشیو
پیوند انگشتان دست کارگر رستوران در بیمارستان فرقانی

پیوند انگشتان دست کارگر رستوران در بیمارستان فرقانی

انگشتان دست کارگر رستورانی که در چرخ گوشت صنعتی گیر کرده بود، در بیمارستان فرقانی قم پیوند زده شد

99/03/26

اطلاعیه‌ها و رویدادها

آرشیو
نوزاد 600 گرمی سالم به خانه می‌رود

نوزاد 600 گرمی سالم به خانه می‌رود

این نوزاد که در هفته 25 بارداری بدنیا آمد با مراقبت و درمان‌های به‌موقع و سریع در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان به مدت بیش از سه ماه، با وزن دو ‌هزار و دویست گرم مرخص شد.

99/09/11

آمار معاونت

تخت فعال

دستاوردها

اخبار پژوهشی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر وحید کلهری

بررسی تاثیر پاشش ترانگزامیک اسید در محل جراحی بر میزان خونریزی در جراحی رینوپلاستی

1399/04/16 گروه پژوهشی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر وحید کلهری

بررسی تاثیر پاشش ترانگزامیک اسید در محل جراحی بر میزان خونریزی در جراحی رینوپلاستی

1399/04/16 گروه پژوهشی

اطلاعیه‌ها

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر وحید کلهری

بررسی تاثیر پاشش ترانگزامیک اسید در محل جراحی بر میزان خونریزی در جراحی رینوپلاستی

1399/04/16 گروه پژوهشی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر وحید کلهری

بررسی تاثیر پاشش ترانگزامیک اسید در محل جراحی بر میزان خونریزی در جراحی رینوپلاستی

1399/04/16 گروه پژوهشی