شهادت ها و وفات ها

شهادت ها و وفات ها

دستورالعمل جراحی ایمن

دستورالعمل جراحی ایمن

مسائل قانونی در گروه پرستاری

مسائل قانونی در گروه پرستاری

دارودهی ایمن و بی خطر

دارودهی ایمن و بی خطر

.

بهبود کیفیت و ایمنی بیمار

دستورالعمل جراحی ایمن

دستورالعمل جراحی ایمن

دستورالعمل جراحی ایمن در مجتمع خیرین سلامت

1401/06/23 گروه
معیار ارزیابی خطر خودکشی SAD

معیار ارزیابی خطر خودکشی SAD

معیار ارزیابی خطر خودکشی SAD در بیماران، مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی خیّرین سلامت استان قم

1401/03/04 گروه بهبود کیفیت و ایمنی بیمار
راهنمای تحویل صحیح بیما SBAR

راهنمای تحویل صحیح بیما SBAR

راهنمای برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سلامت در حین تحویل بیمار

1401/02/08 گروه بهبود کیفیت و ایمنی بیمار
مراقبت موردی

مراقبت موردی

تقسیم کار پرستاری به روش مراقبت موردی ase method

1401/02/07 گروه مطالب آموزشی و مقاله ها
دستورالعمل ترخیص ایمن بیماران

دستورالعمل ترخیص ایمن بیماران

دستور العمل ترخیص ایمن بیماران از بخش

1401/01/15 گروه

کنترل عفونت

دستورالعمل شستشو و ضدعفونی و مراقبت از تجهیزات آندوسکوپی

اصول کنترل عفونت در واحدهای آندوسکوپی و برونکوسکوپی و اتاق عمل

1401/04/11 گروه کنترل عفونت

دستورالعمل استریلیزاسیون

دستورالعمل استریلیزاسیون واحد کنترل عفونت مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی خیّرین سلامت استان قم

1401/04/11 گروه کنترل عفونت

دستورالعمل شستشوی دستی یا اتوماتیک و پاک سازی، ابزار و وسایل

تمیز کردن وسایل با استفاده از روش های گوناگون

1401/04/10 گروه کنترل عفونت

کتابچه کنترل عفونت

کتابچه کنترل عفونت مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی خیّرین سلامت استان قم

1401/03/26 گروه کنترل عفونت

مراحل شستشو و ضدعفونی دستگاه های برونکوسکوپی

دستور العمل مراحل شستشو و ضدعفونی دستگاه های برونکوسکوپی

1400/09/27 گروه کنترل عفونت

میزخدمت

حوزه ریاست

معاون توسعه منابع

اداره بهبود کیفیت

معاونت درمان

کلینیک ویژه

کلینیک ناباروری ریحانه ♀️♂️

معاونت آموزشی

کتابخانه مجتمع

کتابخانه مرکزی

آموزش به بیمار

واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع

نظرات و پیشنهادات

سامانه نوبت دهی آنلاین

استعدادهای مجتمع