منوی اصلی
همایشها و سمینارها
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 249
بازديدکنندگان امروز: 500
کل بازديدکنندگان: 2553825
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگزاري صفحه: 0.8893 ثانيه
معاونت توسعه منابع

 

معاون توسعه و منابع : آقای مهندس عباس نصرآبادی

 

 
تاریخ تولد:  1355
رشته : کارشناس تغذیه 
فارغ التحصیل : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سوابق اجرایی:
1-از سال 1378لغایت 1382 به عنوان کارشناس تغذیه در بیمارستانهای نکویی،کودکان و ستاد وزارت بهداشت
2-از سال 83لغایت 84 بعنوان کارشناس خدمات پشتیانی دانشگاه علوم پزشکی قم
3-از سال 85 لغایت 87 بعنوان مدیر امورعمومی دانشگاه علوم پزشکی قم
4-از سال 88لغایت 90 بعنوان مدیر مرکزآموزشی درمانی کامکار عرب نیا
5-از تیرماه سال 91 بعنوان مدیر مرکز نکویی .
ساعات ملاقات:همه روزه با هماهنگی قبلی
تلفن :...........

شرح وظایف

- کسب خط مشی و برنامه کلی و دستورالعمل های اجرائی از رئیس بیمارستان.
- مسئوليت و نظارت كامل و هماهنگي امور اداري و مالي بيمارستان.
 -انتخاب مسئول مجرب و صالح در بخشهاي مختلف بيمارستان.
- هدايت بيمارستان در اجراي برنامه هاي مصوب بيمارستان
- هماهنگي و نظارت بر عملكرد واحدهاي تجهيزات پزشكي و تاسيسات بيمارستان، بخشهاي اداري، مالي، باليني، پزشكي و پيراپزشكي
- شركت در جلسات هيات رئيسه، تحول اداري، آموزش، كميته هاي بيمارستاني و غيره.
- تعيين خط مشي و نظارت بر حسن اجراي آن.
- تطبيق و هماهنگي امور بيمارستان با توجه به استانداردهاي بيمارستان.
- تهيه و تنظيم گزارش از فعاليت و مشكلات واحدهاي بيمارستان همراه با ارائه پيشنهاد و راه حل مناسب جهت رياست بيمارستان
- نظارت كلي به چگونگي مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمينان از صحت اجراي برنام هها
- ايجاد هماهنگي و هدايت فعاليتها و عمليات كليه واحدهاي تحت سرپرستي
- تقسيم فعاليتها بين مسئولان واحدهاي تحت سرپرستي و ارائه آموزش و راهنمايي آنان
- ايجاد تدابير لازم و ارائه راهكارهاي اساسي در جهت افزايش انگيزه در كاركنان تحت امر و تشويق و تنبيه كاركنان
- نظارت بر نحوه عملكرد كليه واحدهاي تحت سرپرستي
- شركت در جلسات مربوط به امور بيمارستانها از طرف ستاد مركزي و معاونتهاي دانشگاه
- مديريت شكايات بيماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستي و بازديد از بخشهاي مختلف بيمارستان
- ارزشيابي ماهيانه و ساليانه نيروهاي تحت پوشش
- هماهنگي با مترون بيمارستان در بخشهاي درماني و واحدهاي مربوطه هماهنگي و پيگيري در جهت تقاضاي اموال پلاكي، مصرفي و تعميرات دستگاهها و رفع نواقص دستگاههاي بخشهاي مربوطه
- نظارت بر كيفيت و حسن اجراي بهداشت و نظافت بيمارستان
- پيگيري امور رفاهي پرسنل تحت امر
- پيگيري جهت تهيه ليست پرداختهاي پرسنلي و پرداخت به موقع
- پيگيري جهت رضايتمندي بيمار، مددجو، همكاران و خانواده تحت امر
- نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي
- صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدها
- سازمان دهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي
- صدور دستورالعملها و ضوابط مربوطه
- نظارت در تنظيم بودجه واحد مربوطه
- شركت در سمينارها، كميسيونها و تهيه گزارش جهت ارائه به مقام مافوق
- مطالعه و بررسي در زمينه ساعات كار كاركنان و تهيه طرح تعيين ساعات كار براساس نوع و كميت فعاليت و نظارت بر
اجراي طرحهاي تهيه شده و جاري در واحدها
- جمع آوري اطلاعات مربوط به نيازهاي كلي بيمارستان از نظر ساختمان و تجهيزات و نياز به تعميرات اساسي و يا بازسازي و
تهيه گزارشات مربوط پيرامون آن جهت مقام مافوق
- مطالعه و بررسي در مورد وسايل و لوازم مصرفي، غذايي و دارويي و تجهيزات مورد نياز بيمارستان و تهيه و تنظيم طرحهاي
مربوط به خريد، توزيع، نگهداري و كنترل آنها به منظور استفاده صحيح از وسايل
- برنامه ريزي طرحهاي بيمارستاني كوتاه و درازمدت و فعاليتهاي مراكز درماني با توجه به امكانات هريك از آنها در مواقع
ضروري به منظور ايجاد سهولت در پذيرش بيماران
- انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

 

 

تلفن گویای 37140 جهت گرفتن نوبت پزشکان درمانگاه جدّا

ویژه مراجعین و همراهان
  • آموزش  پس از ترخیص فرم ها و فرآیندها IPD


    ویژه بیماران ویژه پرسنل قسم المرضی الدوّلی
نظرسنجی
هنگام مراجعه به مرکز فرقانی کدام خدمت را مطلوب تر ارزیابی می نمایید؟

خدمات درمانی
خدمات پاراکلینیکی
خدمات اداری مالی
خدمات هتلینگ

پیوندها