منوی اصلی
همایشها و سمینارها
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 7564
بازديدکنندگان امروز: 716
کل بازديدکنندگان: 1964564
بازديدکنندگان آنلاين: 11
زمان بارگزاري صفحه: 0.7332 ثانيه
واحد پذيرش بيماران
واحد پذيرش

از آنجايي كه بخش پذيرش اولين گام جهت ورود بيماران به مراكز درماني است به اين نام خوانده مي‌شود، اما وظيفه حفظ مدارك مربوطه به بيماران ترخيصي و فوتي، مسئوليت انتقال بيماران، برنامه‌ريزي اعمال جراحي، دادن اطلاعاتي در مورد شرايط بيمار به وي نيز به عهده واحد پذيرش مي‌باشد. بنابراين واحد پذيرش بيمارستان در سازماني كه ارائه دهندة مراقبتهاي حرفه‌اي براي بيماران است به عنوان قلب بيمارستان محسوب مي‌گردد.

واحد پذيرش به عنوان سيستم مخابره‌اي (پيغام‌رساني و انتقال اطلاعات) بيمارستان مي‌باشد و هر 2 تعاريف فوق شايسته اين واحد است.

واحد پذيرش بيماران در بيمارستان نبايد صرفاً به عنوان پذيرش بيماران و گذرانيدن آنان از يك كانال روتين و فرستادن آنان به اطاق يا بخش باشد بلكه واحد پذيرش شبيه به ساير بخشهاي بيمارستان بايد خط‌مشي‌هاي واضح و قابل دركي را داشته باشد كه فعاليتهاي گوناگون آن را تحت پوشش قرار دهد؛ و اين خط‌مشي‌ها توأم با رعايت حقوق بيماران و ايجاد ارتباطي خوب بين بيمارستان و مراجعه كنندگان باشد. همچنين در واحد پذيرش رعايت حق محرمانگي بيمار در هنگام اخذ اطلاعات بايد رعايت گردد .

 

امام علی (صلوات الله علیه): اگر مردم میدانستند درون قبرها چه میگذرد حتی یک گناه هم نمیکردند.
نظرسنجی
هتلینگ بیمارستان را بعد از تحول سلامت چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی
بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف

پیوندها