منوی اصلی
همایشها و سمینارها
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 10358
بازديدکنندگان امروز: 268
کل بازديدکنندگان: 2515791
بازديدکنندگان آنلاين: 4
زمان بارگزاري صفحه: 0.9048 ثانيه
معرفی
معرفی واحد مدارک پزشکی

 

دنياي امروز را عصر اطلاعات و ارتباطات مي نامند و امروزه قدرت برتر جهاني در دست توليدكنندگان اطلاعات و سيستم هاي منسجم و متراكم اخذ، ثبت و گردش اطلاعات است، اصطلاح انفجار دانش نامي آشنا براي بشر قرن بيستم بوده و اعجاز كامپيوتر در خدمت علوم بهداشتي گامهاي متردد بشريت را استوار نموده و راه پرپيچ و خم دانش را هموار مي كند، سرعت پيشرفتهاي علوم بهداشتي آنچنان رو به تزايد است كه فاصله ميان كشورهاي مترقي و در حال توسعه را با شگفتي افزون مي كند و در جهان اينچنين متحول كنوني هر اقدامي در جهت كاستن اين خلاء روزافزون بخصوص در رده هاي كاربردي و عملكردهاي علوم بهداشتي از جمله مدارك پزشكي حائز اهميت فراوان است.

مدارك پزشكي به عنوان محك ذيقيمتي از فعاليتهاي گروه بهداشتي و پزشكي و شاخص فعاليت كادر بيمارستاني، والاترين و باارزشترين اهرم برنامه ريزي و تصميم گيري هاي مديريتي در رده هاي اقتصادي، بهداشتي، آموزشي و پژوهشي مي باشد، از اينرو درك اهميت والاي آن به مثابه توسعه تفكر و بينش اطلاعاتي است.

اهدافي كه مدارك پزشكي تأمين مي كند عبارتند از:

1- اساس برنامه ريزي و اطمينان از ادامه مراقبت از بيمار .

2- ابزار ارتباطي بين پزشكان و ديگر كاركناني كه در مراقبت از بيمار سهيم مي باشند.

3- جهت تهيه مدارك مستند از جريان بيماري و درمان بيمار.

4- اساس مطالعه، بررسي و ارزشيابي.

5- جهت كمك و پشتيباني قانوني از بيمار، بيمارستان و كاركنان مسئول.

6- جهت تهيه اطلاعات براي استفاده در هزينه هاي درماني.

7- آموزش و پژوهش.

بخش مدارك پزشكي با هدف ارائه خدمات به بيماران، پزشكان، مديران بيمارستانها و ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و حفظ مطلوب كيفيت خدمات درماني و بهداشتي و حقوق بيماران و رعايت استانداردها با اهداف اختصاصي زير از مهمترين بخشهاي بيمارستاني بشمار مي آيد:

- ايجاد يك سيستم كارآمد براي نگهداري پرونده كامل بيماران.

- داشتن آمار عمليات تشخيصي و باليني انجام شده و تجزيه و تحليل و تفسير آنها.

- گردآوري اطلاعات علمي از پرونده ها و گزارش پزشكي آنها.

- پاسخگويي به مكاتبات قانوني بمنظور كمك به مراجع قانوني در امر صدور احكام.

- كمك به امر تصميم گيري مديريت بيمارستان در توسعه امكانات و تجهيزات بخشها و ... با استفاد ه از آمار بيمارستان.

     

اداره آمار و مدارک پزشکي مرکز آموزشی درمانی نکویی هدایتی  يکي از واحدهاي پشتيباني بيمارستان است که از 6 واحد ذيل تشکيل شده است :

1-   واحد پذيرش بيماران : اين واحد از سه بخش پذيرش بيماران الکیتو و اورژانس و درمانگاه تشکيل شده است .

2-    واحد ترخیص : این واحد از دو بخش ترخیص بیماران سرپایی و بستری تشکیل شده است.

3-   واحد آمار : در اين قسمت آمار روزانه از بخشهاي مختلف بيمارستان جمع آوري شده و تجزيه و تحليل مي گردد. همچنين اطلاعات آماري در نرم افزارهاي مختلفي که در دانشگاه وجود دارد ثبت مي گردد.

4-   واحد کدگذاري : در اين بخش پرونده ها توسط کتاب طبقه بندي بين المللي بيماريها (ICD) کدگذاري مي گردد. کدها ثبت سيستم مي شود و به مراجعين جهت تحقيقات پاسخگويي مي گردد.

5-   واحد مکاتبات قانوني:‌ اين واحد مسئول پاسخگويي به کليه مکاتباتي است که از سازمانها و نهادهاي مختلف مانند پزشکي قانوني، نظام پزشکي ، بيمه ها، ثبت احوال و... به بيمارستان مي رسد و مرتبط با پرونده پزشکي است .

6-   سامانه نرم افزاری HIS : هدایت  نرم افزار HIS  ، نظارت بر عملکرد شرکت نرم افزاری طرف قرارداد ، اعلام و پی گیری نیازهای مرکز مرتبط با HIS  توسط این اداره انجام می شود.

 

شیعیان دیگر هوای نینوا دارد حسین
روی دل با کاروان کربلا دارد حسین

از حریم کعبۀ جدّش به اشکی شست دست
مروه پشت سر نهاد امّا صفا دارد حسین

ویژه مراجعین و همراهان
  • آموزش  پس از ترخیص فرم ها و فرآیندها IPD


    ویژه بیماران ویژه پرسنل قسم المرضی الدوّلی
نظرسنجی
هنگام مراجعه به مرکز فرقانی کدام خدمت را مطلوب تر ارزیابی می نمایید؟

خدمات درمانی
خدمات پاراکلینیکی
خدمات اداری مالی
خدمات هتلینگ

پیوندها