منوی اصلی
همایشها و سمینارها
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 12080
بازديدکنندگان امروز: 462
کل بازديدکنندگان: 2383650
بازديدکنندگان آنلاين: 2
زمان بارگزاري صفحه: 0.5460 ثانيه
معرفی و شرح وظایف خدمات پرستاری
معرفی دفتر خدمات پرستاری
مقدمه : بیمارستان، مرکزی برای درمان بیماران است و بیمار بدون طبابت یک پزشک مجرب به نتیجۀ درمانی مطلوب دست نخواهد یافت ولیکن باتوجه به حضور مقطعی و محدود هر پزشک بر بالین بیمار خود و لزوم ادامه درمان توسط پرستاران بیمارستان ، در حقیقت میتوان گفت پزشکان میهمانان ذی نفوذ بیمارستانند و جامعۀ پرستاری هر بیمارستان ، بیشترین حجم عملیات درمانی را در این رابطه بعهده دارند. از نگاهی دیگر پرستاران بعنوان مراقبان و همراهان اصلی بیمار در تمام طول شبانه روز ، قانونآ موظف به تحویل بیماران در پایان هر شیفت به یکدیگر می باشند ، پس میتوان جامعۀ پرستاری هر بیمارستان را به نوعی صاحب اصلی و قیم کل بیماران یک بیمارستان نامید . مترون بیمارستان به عنوان مسئول جامعۀ پرستاران هر بیمارستان ، بدون شک از ارکان اصلی ادارۀ علمی و تخصصی هر بیمارستان است. میزان معلومات تخصصی، تجربیات علمی و تجربی ، تسلط معنوی و استادانه بر پرستاران و به ویژه سوپر وایزرها، آگاهی واشراف بر روابط سازمانی و ضوابط اجرایی و . . . همگی باعث گردیده تا مترون یک بیمارستان نقش اساسی دربالا بردن کیفیت درمان را بعهده داشته باشد. پرستاری : حرفه ای است تخصصی با نقش های چندگانه و دارای وظایف عمومی و اختصاصی . هدف پرستار ارائه خدمات پرستاری به بیماران و افراد نیازمند مراقبت ، در طیف سلامت به جهت تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتمــــــــــاعی می باشد . دفتر پرستاری : مرکز برنامه ریزی ، سازماندهی ، کنترل و هماهنگی فعالیت های پرستاری است و مسؤولیت هماهنگی بخش مراقبت و درمان با سایر واحدها از قبیل پزشکی ، پاراکلینیکی و ... را بر عهده دارد . اداره واحد مدیریت خدمات پرستاری بر عهده مدیر خدمات پرستاری می باشد که با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی بر شرح وظایف پرسنل پرستاری ، هوشبری و اتاق عمل نظارت دارد و با برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی به بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان می پردازد . مترون بيمارستان علاوه بر شيفتهاي موظف صبح، در ساعات مختلف شبانه روز نيز در بيمارستان حضور یافته و بدین ترتیب در جریان اتفاقات روزمره پرستاری قرار می گیرد. در مجموعه دفتر پرستاری سوپروایزر آموزشی، سوپروایزر بالینی، کارشناس کنترل عفونت و مسؤولین محترم بخش ها یاریگر مدیر خدمات پرستاری جهت دستیابی به اهداف و خط مشی های تعیین شده می باشند. اهم فعالیت ها و برنامه های مدیر خدمات پرستاری : • تعیین اهداف (کوتاه مدت ، میان مدت ، دراز مدت ) مبتنی بر نیازها جهت تامین حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو • تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر • برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون ( آموزشی ، پژوهشی ، کنترل و نظارت و ... ) • برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات به مددجویان • ارائه راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر • برنامه ریزی و پیشنهاد در زمینه مسائل کنترل عفونت • انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذی ربط جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری • برآورد نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری در سطوح مختلف بر اساس استانداردهای موجود • بکارگیری نیروی انسانی بر اساس توانایی افراد در شیفت های مختلف کاری • پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکز جهت واحدهای ذی ربط • رهبری و هدایت واحدهای ذی ربط در جهت تحقق اهداف سازمانی • مدیریت و ارتقاء فرایند آموزش کارکنان و بیماران، تعیین نیازهای آموزشی، اولویت بندی نیازهای آموزشی، برنامه ریزی آموزشی اجرای آموزش ها، سنجش اثر بخشی آموزش ها، آشناسازی پرسنل جدیدالورود با مقررات و خط مشی ها • ارزشیابی کارکنان بر اساس زمانبندی تدوین شده و اعلام نتایج جهت ایجاد بازخورد مثبت • تعیین نقاط ضعف و قوت کارکنان و برنامه ریزی جهت رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت اعضای دفتر پرستاری مرکز آموزشی درمانی نکویی هدایتی فرقانی: مدیر خدمات پرستاری: سیدمحسن رضوی راد کارشناس پرستاری سوپروایزر صبح: فریبا قاسمی کارشناس پرستاری سوپروایزر آموزشی: محمد حسین رادمرد کارشناس پرستاری سوپروایزر بالینی: مریم قطبی کارشناس پرستاری- سوپروایزر بالینی: حسین کریمی کارشناس پرستاری- سوپروایزر بالینی: یوسف اعرابی کارشناس پرستاری سوپروایزر بالینی – امیراله زارعی  کارشناس پرستاری سوپروایزر کنترل عفونت: میترا امینی کارشناس پرستاری بخش های بالینی: آی سی یو 1: حسین داسار کارشناس پرستاری آی سی یو 2: رضا عزتی کارشناس پرستاری جراحی مغز و اعصاب مردان: کریم حاجی کارشناس پرستاری - جراحی مردان: عباس محمدی کارشناس پرستاری جراحی زنان: مهناز محمدی کارشناس پرستاری-  اتاق عمل: محسن الماسی کارشناس  هوشبری –بخش ارتوپدی / داخلی  مردان: مالک لطفی کارشناس پرستاری بخش های سوختگی: علی اکبر جعفری کارشناس پرستاری-  اورژانس:  جعفر شاهی کارشناس پرستاری درمانگاه: سیدحسین سیدفرج اله کارشناس پرستاری- بخش داخلی /جراحی مغز و اعصاب زنان : خانم فهیمه آدابی

شرح وظایف مدیر خدمات پرستاری
1. برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان 2. گردآوری اطلاعات از: 1.مرکز شامل: نمودار سازمانی مصوب, هدف, نوع فعالیت, گزارشات ماهانه و سالانه, گزارش حسابرسی پرستاری, پرونده های کارکنان, مصاحبه با کارکنان 2.مددجویان: بر حسب نوع بستری, نیاز مراقبتی, خدمات ارائه شده 3.منابع شامل :نیروی انسانی(پرستاران, بهیاران, کمک بهیاران, تکنسین ها و کاردان های اتاق عمل , هوشبری و سایر کادر وابسته) ساختار فیزیکی, امکانات و تجهیزات 3. شرکت فعال در نهادهای سیاستگزاری و دیگر کمیته های درون سازمانی 4. تعیین اهداف(کوتاه مدت, میان مدت, دراز مدت) مبتنی بر نیازها جهت تامین حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو, بیمار با توجه به خط مشی های متبوع و پیشنهاد به مقامات ذیربط 5. تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمانبندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر 6. برنامه ریزی جهت تشکیل و شزکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون(آموزشی, پژوهشی, کنترل و نظارت کنترل عفونت و ...) 7. ارائه راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر

 

خداوندا مرا از کسانی قرار دِه که دنیاشان را برای دینشان میفروشند نه دینشان را برای دنیاشان

ویژه مراجعین و همراهان
  • آموزش  پس از ترخیص فرم ها و فرآیندها IPD


    ویژه بیماران ویژه پرسنل قسم المرضی الدوّلی
نظرسنجی
هنگام مراجعه به مرکز فرقانی کدام خدمت را مطلوب تر ارزیابی می نمایید؟

خدمات درمانی
خدمات پاراکلینیکی
خدمات اداری مالی
خدمات هتلینگ

پیوندها